Некретнина
Произведене куће су мобилне кућице или приколице. Лакше их се превози до нове локације уколико се власник пресели. Модуларни домови се граде у фабрикама и затим се делом (или модулима)...