Операције
Док ревизија и процена су оба средства за процену процеса, производа и метрика, постоје разлике између ревизија и процена у смислу зашто се изводе и методологије спровођења процене. Упоредни графикон...
Доказ о квалитету је процес оријентисан и фокусиран на дефект превенција, док контрола квалитета је производ оријентисан и фокусиран на дефект идентификација. Упоредни графикон Успоредни графикон о осигурању квалитета у...