Разлике између корелације и регресије

И Корелација и Регресија су статистички алати који се баве двема или више променљивих. Иако се обје односе на исту тему, постоје разлике између то двоје. Разлике између ова два су објашњене у наставку.

Значење

Израз корелација у односу на две или више варијабли означава да су променљиве на неки начин повезане. Корелацијска анализа одређује да ли постоји однос између две променљиве и јачина везе. Ако су две променљиве к (независне) и и (зависне) толико повезане да је промењена величине независне променљиве праћена променом величине зависне променљиве, онда се каже да су две променљиве у корелацији.

Корелација може бити линеарна или нелинеарна. Линеарна корелација је она у којој су променљиве толико повезане да би промена вредности једне променљиве доследно променила вредност друге променљиве. У линеарној корелацији раштркане тачке повезане са одговарајућим вредностима зависних и независних варијабли би се спојиле око не хоризонталне равне линије, мада би хоризонтална равна линија такође указивала на линеарни однос између променљивих ако би равна линија могла да повеже тачке које представљају променљиве.

С друге стране, регресијска анализа користи постојеће податке да би одредила математички однос између променљивих који се могу користити за одређивање вредности зависне променљиве у односу на било коју вредност независне променљиве.

Статистичка оријентација

Корелација се односи на мерење снаге повезаности или интензитета односа, где се регресија односи на предвиђање вредности зависне променљиве у односу на познату вредност независне променљиве. То се може објаснити следећим формулама.

Коефицијент корелације или корелација коефицијента (р) између к и и утврђује се следећом формулом;

р = коваријанс (к, и) /σк.σи, цов (к, и) = Σки / н - (Σк / н) (Σи / н), σк & σи су стандардна одступања од к и и, и, - 1 < r 0, then correlation coefficient between x and y = correlation coefficient between u and v.

Коефицијент корелације р чисти је број и не зависи од мерне јединице. Дакле, ако је к висина (инча), а и је тежина (фунти) људи одређеног региона, тада р није ни у инчима нити у фунтама, већ је једноставно број.

Једнаџба регресије пронађена је следећом формулом;

Једнаџба регресије и на к (да би се сазнала процена и) је и - и '= бик (к-к‾), бик се назива коефицијент регресије и на к. Једнаџба регресије к на и (да би се сазнала процена к) је к - к '= бки (и-и‾), бки се назива коефицијент регресије к на и.

Корелацијска анализа не претпоставља зависност било које променљиве од друге променљиве, нити покушава да открије однос између ове две. Једноставно процењује степен повезаности између променљивих. Другим речима корелациона анализа тестира међузависност променљивих. С друге стране, регресијска анализа описује зависност зависне променљиве или варијабле одзива на независној или објашњеној променљивој слици. Регресијска анализа претпоставља да постоји једносмјерна узрочно-посљедична веза између објашњавајућих и варијабли одговора и не узима у обзир да ли је тај узрочни однос позитиван или негативан. За корелацију су и вредности зависних и независних променљивих случајне, али за регресијске вредности независних променљивих не морају бити случајне.

Резиме

1. Корелациона анализа је тест међусобне зависности двеју променљивих. Регресијска анализа даје математичку формулу за одређивање вредности зависне променљиве у односу на вредност независне променљиве / с.

2. Коефицијент корелације не зависи од избора порекла и обима, али регресијски коефицијент није тако.

За корелацију вредности обе варијабле морају бити случајне, али то није случај са регресијским коефицијентом.

Библиографија

1. Дас, Н. Г., (1998), Статистички методи, Калкута

2. Корелација и регресија, доступне на ввв.ле.ац.ук/бл/гат/виртуалфц/статс/регрессион

3. Регресија и корелација, доступне на ввв.абисс.уорегон.еду