Схалл вс. Вилл

Да и ће имају исто значење, али се користе у различитом граматичком контексту. Ин ДаЋеГраматичка употреба "Схалл" је формални начин изражавања планиране будуће акције. Традиционално правило је да се изражава једноставна будућа напетост користи после ја (ја ћу отићи у подне), а у другим случајевима (хоћеш ли отићи у подне?). "Хоће" (у свом глаголском облику) користи се за означавање будућих радњи друге или треће особе (ви, они).

Примери

  • Ја ће иди у кино вецерас.
  • Ми ће превазићи.
  • Она ће радо потписан уговор.
  • Они ће посетите џамију за вечерње молитве.