Разлика између филозофије и психологије

Филозофија

Филозофија, изведена из грчке речи 'филозофија', дословно значи 'љубав према мудрости. Филозофија је проучавање општих и основних проблема који се тичу конкретних питања као што су вредности, постојање, знање, разлог и језик. Методе филозофског испитивања укључују испитивање, критичку анализу и рационалне дебате. Филозофска питања која су се постављала у прошлости укључују: да ли је могуће било шта знати и доказати? Шта је најреалније, а шта смисао живота? Међутим, филозофија се бави и конкретнијим питањима као што су: да ли људи имају слободну вољу и који је најбољи начин да живе живот?

Психологија

Психологија, изведена из грчке речи 'психологиа', дословно значи 'проучавање људског духа.' Психологија је проучавање људског ума и људског понашања. Оно укључује испитивање свесних и несвесних искустава, као и интеракције између мисли, осећања и понашања. Психологија је академска дисциплина и примењена наука која тежи да разуме улогу менталних процеса у људском понашању, истовремено истражујући физиолошке и биолошке функције које су у основи когнитивне обраде и понашања. Концепти које истражују психолози укључују перцепцију, спознају, пажњу, емоције, интелигенцију, феноменологију, мотивацију, функционисање мозга, личност, понашање, односе и отпорност. Методе емпиријског психолошког истраживања укључују експерименталне студије за закључивање узрочно-корелацијских односа између различитих варијабли.

Разлике између две праксе

Филозофија сигурно подупире све науке, укључујући и психологију, па се обе дисциплине у одређеној мјери преклапају. Међутим, иако оба тијела знања испитују људе и живот, аспекти на које се свака дисциплина фокусира, знатно су различити. То јест, док филозофија покушава да разуме постојање људског живота, психологија покушава да разуме људско понашање.

Поред тема које покривају свако подручје, филозофија и психологија се такође разликују у погледу метода које користе за одговор на питања. Филозофија гледа на питања као што је живот после смрти путем питања и одговора и никада неће дати ниједан тачан одговор. Супротно томе, психологија користи научну методу за разумевање људског понашања. Ово укључује тестирање хипотеза које резултирају логичким закључцима, поткријепљеним и опажањима и физичким подацима.

Надаље, филозофија и психологија разликују се у могућностима запошљавања. Филозофске материје могу се запослити као наставници, истраживачи, аутори и предавачи. Супротно томе, психолози су у могућности да раде кроз широку палету области. Они могу постати клинички психолози који дијагностицирају и лијече стање менталног здравља или могу постати савјетодавни психолози који људима пружају савјете о различитим питањима. Психолози такође могу постати академски предавачи, предавачи терцијарног образовања, аутори и истраживачи.